Certifieringsprocessen
CERTIFIERING
Processen för att certifiera en organisations ledningssystem innehåller 8 punkter och beskrivs utförligare i två dokumentet (pdf:er) som kan öppnas via länken längre ner på sidan.

1. Planering
2. Förrevision
3. Dokumentgranskning
4. Certifieringsrevision steg 1
5. Certifieringsrevision sreg 2
6. Korrigering av avvikelser
7. Utfärda certifikat
8. Upprätthållande av certifikat

Läs dokumentet som beskriver certifieringsprocessen här
Se hela processen i ett flöde här
De regler som en certifikatsinnehavare (av AgR certifierat företag eller organisation) har att följa för att behålla det utfärdade certifikatet beskrivs i det dokument (Pdf) vilket kan öppnas genom att klicka här

Certifikatsinnehavare

Upplysning om certifikatsinnehavare kan fås genom certifiering.nu eller via förfrågan ställd till A.g.R