KONTAKT
Fornuddsgränd 4
135 52 Tyresö

Telefon: 08-21 33 40
e-post för kontakt
klicka här

Vi välkomnar feedback om AgR Certification, information om missbruk av vår eller SWEDAC's logga eller missvisande referenser till certifiering/ackreditering välkomnas också. Sänd dina åsikter till Erik Fellenius, ordförande i vår kommitté för opartiskhet.
Eventuella överklaganden eller klagomål kan skickas till kommittén för opartiskhet.

Erik Fellenius
Urvädersgränd 7
116 46 Stockholm

e-post för kontakt
klicka här
Kommittén för opartiskhet
A.g.R Certification