OM A.g.R
Att som opartisk och oberoende organisation erbjuda alla sökande, kostnadseffektiva certifieringstjänster mot internationella standarder.
Affärsidé
AgR Certification är ett SWEDAC - ackrediterat certifieringsorgan som tillhandahåller certifieringstjänster mot de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi genomför kostnadseffektiva och resultatinriktade revisioner i syfte att förbättra affärsmöjligheter, arbetsmiljö och reducera miljöpåverkan. Våra revisorer använder sunt förnuft i revisionerna med målet att uppnå hög kundnöjdhet, opartiskhet och uppfyllande av standardkrav.

OM-A.g.R
CERTIFIERING
HÅLLBARHETSBEDÖMNINGAR
OPARTISKHET
ACKREDITERING
UTBILDNING
ANSÖKAN
KONTAKT
Copyright 2013 A.g:R Certification | All Rights Reserved